Değişimin en kısa yolu; Muntes!
En iyi kalite ve en uygun fiyat için Muntes'i tercih edin
TEKLİF FORMU

HAVALANDIRMA SISTEMLERI

Muntes Mühendislik olarak kurulduğumuz günden bu yana birçok zorlu havalandırma projesini başarıyla tamamladık.Fabrika, hastane, villa, otel, ofis, mağaza, veri merkezi gibi zorlu şartların tümünde iç hava kalitesinden ödün vermeden projelerimizi yerine getirdik. Tüm çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgiler projelerimiz kısmında yer almaktadır.

 

Havalandırma sistemlerini uygulama yöntemleri açısından üç ana başlıkta inceleyebiliriz. 

 

OFİS HAVALANDIRMASI

 

Hava kirliliği şehirlerdeki yoğun caddelerde ciddi oranda artar ve özellikle bu yoğunlukta yer alan ofislerde daha büyük bir sorun haline gelir.İç mekan havasının dış mekana göre % 50 oranda daha fazla kirlenmesini de hesaplarsak ofis çalışanları için durum kritik öneme sahip olmaktadır.

İç mekan hava kirliliğinin etkisi yeni binalarda özellikle yaygındır, çünkü artan inşaat kalitesi nedeniyle, kirleticilerin dağılması için daha az fırsat vardır. Ofis içinde günlük kullanımda yaratılan havadaki kirletici madde izolasyonu sayesinde, kirleticiler zamanla birikebilir ve sırayla içeride çalışan herkesin sağlığını ve refahını etkileyebilir.

İç hava kirliliği, bazı hastalıklara neden olmakta ya da kötüleşmekleşmesine yol açmaktadır. Bunlardan en önemlileri:

 • Astım
 • İnme
 • Alerjiler

 

Bununla birlikte, belki de işyerinde daha da önemlisi, iç mekan hava kirliliğinin çalışma uygulamaları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu bulunmuştur. İç mekan hava kalitesinin en sık görülen yan etkileri azalan konsantrasyon ve verimlilik seviyeleri ile artan yorgunluktur. Bu nedenlerle çalışanların bir yıldaki iş yükü kaybı azınmayacak sayılara ulaşmaktadır.

BESA tarafından yapılan son bir çalışmada, görüşülen ofis çalışanlarının% 75'inden fazlası ofislerindeki kötü iç hava kalitesinin çalışma uygulamalarını etkilediğini düşünüyor. Görüşme yapılanların üçte ikisinden fazlası bir pencere açmanın en yaygın havalandırma şekli olduğunu söyledi. Bununla birlikte, bir pencerenin açılmasıyla, içerisindeki nitrojen dioksit, karbon dioksit ve partiküllü madde gibi dışardan zararlı kirletici maddelere maruz kalma riski vardır. Bu kirleticiler tipik olarak trafikten kaynaklanmaktadır, bu nedenle birçok durumda bir pencereyi açmak aslında bir seçenek olmayabilir. Bir pencereyi açarak, işyerine giren gürültü miktarını artırarak içeride çalışanların konsantrasyon seviyelerini de azaltacaktır.

Ankete katılanların yaklaşık% 80'i en az ayda bir konsantrasyonda düşüş yaşadıklarını; % 70'inden fazlası ayda en az bir kez yorgunluk yaşadığını bildirmiştir.

Raporun ana önerilerinden biri, zararlı kirleticilerin hızlı ve etkili bir şekilde giderilmesine yardımcı olacağı için ofiste uygun havalandırma bulunmasını sağlamaktır. Ofis içindeki hava kirliliği seviyesinin düşürülmesi, ofis içinde çalışanların sağlık, refah ve üretkenlik ve konsantrasyon seviyelerinin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.

 

 

 

ENDÜSTRİYEL BİNA-FABRİKA HAVALANDIRMASI

 

Endüstriyel binaların havalandırma gereklilikleri, tesis içerisinde yer alan üretim süreçleri ve faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Ortam sıcaklığı kontrolü için havalandırma, yolcu sayısı, proses veya depolanan materyaller tarafından belirlenebilir. Tesis ek soğutma, ısıtma veya hava temizleme gerektirebilir. Hava hareketi için aynı derecede önemli olan gürültü azaltma sorunları ve tehlikeli dumanları veya yanıcı toz durumlarını ele almaktır. Tüm bu parametreleri ve potansiyel çözümleri değerlendirirken, binanın yapısının - blok, tuğla, metal ve ahşap yapılar - farkında olmamız gerekir.

İşlem ne olursa olsun, bir fırın, bir ekstrüder, karıştırıcı / karıştırıcı, bir kompresör, büyük motorlar, bir paketleme işlemi veya bir bakım atölyesi olsun. Tüm bu faaliyetler bir binanın havalandırılmasını etkilemektedir.

Bu binaların çoğunun neden olduğu zorlukları başarıyla yönlendirdik ve havalandırma sorunlarınızı çözmenize yardımcı olmayı umuyoruz. Deneyimimiz, gerekli bileşenlerimiz, kurulum bilgimiz var ve başlat düğmesine basmaya hazırız.

 

Endüstriyel bina havalandırma sistemlerini tasarlarken önemli kriterler:

 • Isı Fırınları, ısıl işlem fırınları, kaplama hatları, sprey kurutucular ve büyük kompresörler, binaların düzgün çalışması için tüketilmesi gereken büyük miktarda ısı üretir.
 • Gürültü - Havalandırma fanları, türbin ve motor egzozları, üretim makineleri veya tesis inşa edilirken belki inşaat makineleri tarafından gürültü üretilir. Yalnızca tesiste gürültü azaltımını değil, tesisi çevreleyen toplumu da etkilemeliyiz. Mülkiyet hatlarındaki gürültü seviyeleri kuyu şantiyesinde önemli bir faktördür. 
 • Koku - Üretim süreci, salındığında çevredeki topluma zarar veren kokuları üretebilir.
 • Gazlar ve Buharlar - Bunlar, ekipman yapımı ve patlamaya karşı korumayı gerektiren bir asfiks gazı veya patlayıcı gaz olabilir.
 • Daha büyük mahfaza içindeki ofis alanının spot ısıtması veya soğutulması
 • Nihai tasarımı belirleyen diğer faktörler arasında, tesisin coğrafi konumu, yüklü ekipman, ısı yükleri ve potansiyel bakım sorunları için sahadaki personel sayılabilir.

 

 

 

 

 

 

SEYRELTME HAVALANDIRMASI (GENEL HAVALANDIRMA)

 

Seyreltme ya da "genel" havalandırma, bir alan veya binadan büyük miktarda hava atışı sağlarken aynı zamanda  taze hava besleme işlemidir. Genellikle bir oda ya da bir bina duvarına veya çatısına yerleştirilmiş büyük egzoz fanlar içerir.En verimli durum için egzoz fanı, kirliliğe maruz kalan işçilerin bulunduğu yere yakın yerleştirilir ve kirli havanın daha uzaktaki işçinin solunum bölgesinden çekilmesi durumunda taze havanında işçinin arkasından üflendiği senaryoda geçerlidir. İyi ve kötü seyreltme havalandırma tasarım örnekleri yandaki görselde mevcuttur.. Kimyasal kirleticileri kontrol etmek amacıyla kullanıldığında, seyreltme havalandırması yalnızca aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır:

 •  Üretilen kirleticilerin miktarları çok yüksek değildir,
 •  Zehirlilik oranları nispeten orta seviyede,
 •  İşçiler görevlerini kirlilik kaynağının hemen yakınında yürütmüyor ise.

Kimyasal maddelerin kontrolünde genel havalandırma işlemi tavsiye edilmez, ancak derişikliği milyonda 100 parçacıktan daha az olan çözücüler (solvent) için kabul edilebilir.

 

 

 

 

 

Seyreltme Tipi Havalandırmanın Kısıtlılıkları

İşçilerin korunması için bir yöntem olarak bu seyreltme havalandırmasında şunları dikkate almak gerekir:

 • Kirleri tamamen uzaklaştırmak mümkün değildir.
 • Yüksek derecede zehirli kimyasallar için kullanılamaz.
 • Toz ya da metal dumanlarında, büyük miktarlardaki gaz veya buharlar için etkili değildir.
 • Büyük miktarda ısıtılmış veya soğutulmuş taze hava gerektirir.
 • Düzensiz gazlar veya buhar salınımlarında veya değişken taşıma yüklerinde etkili değildir

 

 

YEREL EGZOZ HAVALANDIRMASI

 

 

Yerel egzoz sistemi, seyreltme havalandırma aksine, işyerine yayılmış olan kirlilikleri kaynağında veya yakınında yakalamak suretiyle hava kirleticileri kontrol etmek için kullanılır. Yerel egzoz genelde yüksek seviyede zehirli kirleticileri, işçi solunum bölgelerini ulaşmadan kontrol etmek için kullanılan çok daha etkili bir yoldur. Bu tip bir sistem genellikle aşağıdaki durumlarda tercih edilen kontrol yöntemidir:

 •  Hava kirletici ciddi sağlık riski oluşturmaktadır.
 •  Büyük miktarlarda toz veya duman üretilir.
 •  Soğuk havalarda havalandırma için artan ısıtma maliyetleri endişesi vardır.
 •  Salınım kaynakları sayısı azdır.
 •  Salınım kaynakları işçi nefes bölgelerine yakındır. Genel olarak bir yerel egzoz sistemi, ev tipi vakum süpürgeye benzer şekilde çalışır, hortumu kirlerin bulunduğu yere mümkün olduğunca yakındır.

 

Yerel Egzoz Havalandırması Elemanları

 

Yerel bir egzoz sistemi altı temel unsura sahiptir:

 • Bir “davlumbaz” veya açıklıkla kirleticileri kaynağında yakalar.
 • Kanallar havadaki kimyasalları sisteme taşımak için kullanılır.
 • Bir hava temizleme cihazı sisteminde hareket eden hava kirleticileri uzaklaştırır (her zaman gerekli değildir).
 • Fanlar havayı sistem boyunca hareket ettirir ve dış ortama egzoz eder.
 • Kirlenmiş hava bir baca üzerinden boşaltılır.
 • Egzoz havası, taze hava ile değiştirilir.

 

 

Davlumbazlar ve Temel Tipleri

 

Bir davlumbaz – daha doğru tanımla yerel egzoz davlumbazı - kirlenmiş havanın havalandırma sistemi içine çekilme noktasıdır. Davlumbaz boyutları ve şekilleri belirli görevler veya durumlar için tasarlanmıştır. Davlumbaz alın kısmında ve iç kısımdaki hava hızı, kirleticileri yakalamak ya da taşımak için yeterli olmalıdır. Daha etkili olabilmesi için, davlumbaz yüzeyi kirletici kaynak civarına veya mümkün olduğunca kirlilik kaynağına yakın olarak yerleştirilmelidir.

Üç temel davlumbaz sınıfı mevcuttur: 

 

Kapsayıcı Davlumbaz

Kapsayıcı davlumbazlar ya da "duman" davlumbazları, süreci veya bir noktada üretilen kirleticileri çevrelerler. Tamamen kapalı davlumbazlar (bütün taraflar kapalı), eldiven kutuları ve taşlama başlıklarıdır. Kısmen kapalı davlumbaz örnekleri, laboratuar davlumbazları veya boya sprey kabinleridir (iki veya üç tarafı kapalı). Kapsayıcı davlumbaz yaygın olarak tercih edilir. 

 

Alıcı Davlumbaz

Bu "alıcı" davlumbazlar bir kaynaktan çıkan salınımları belli bir başlangıç hızında yakalamak için tasarlanmıştır. Örneğin, kapak (kanopi) olarak adlandırılan bir tür davlumbaz, yükselen sıcak hava ve gazı emer. Bir diğer kapak davlumbaz örneği bir eritme fırını üzerinde yerleştirilmiştir.

 

Yakalayıcı Davlumbaz

Bu yakalayıcı davlumbaz onu çevreleyen bir mesafe olmadan, salınım kaynağının bitişiğine yerleştirilir. Örnekler köşeli bir tankın üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen bir davlumbaz veya bir kaynak ya da taşlama masa tezgâhı veya el taşlama tezgâh için bir aşağı doğru bakan bir davlumbazdır .

 

 

 

 

 

KANAL SİSTEMLERİ

 

Endüstriyel havalandırma sistemlerinin ikinci elemanı hava kanallarıdır. Bir binadaki havalandırma sistemi; hava hareket cihazı olan fanlar, körükler ve kirlenen iç havayı egzoz edecek, taze havayı dış havadan içeriye getirecek kanal bağlantı sisteminden oluşur. Hava kanallarının kullanım amacı; emiş ağızları ve davlumbazlar ile kirlilik kaynağından doğrudan emilen kirli havanın taşınmasını sağlamaktır. Kirleticileri içeren bu hava kanallarının yuvarlak olması tavsiye edilir. Çünkü:

 •  Yuvarlak kanallarda hız daha üniformdur, dolayısıyla tanecik karakterli kirleticilerinin çökelme ihtimali daha azdır.
 •  Normal olarak emiş sistemlerinde uygulanan yüksek statik basınçlara daha dayanıklıdır.

Eğer şartlar dikdörtgen kanal yapılmasına zorluyorsa, bu kanalların mümkün olduğu kadar kare kesite yakın olmasına çalışılmalıdır.

 

Kanallarda hava akışında minimum taşıma hızı ifadesinden bahsedilir. Bu hız taneciklerin çökelmeden taşınabilecekleri en düşük hızdır. Kanal tasarım hızları, minimum taşıma hızından biraz daha yüksek alınabilir. Fakat hızlar hiçbir zaman limit değerinden daha aşağıda olmamalıdır. Aşağıdaki tabloda tavsiye edilen hava hızları esas alınarak kanal kesitleri hesaplanmalıdır.

KONUT HAVALANDIRMASI

 

Evlerimize temiz hava getirmenin birkaç yolu var. Havalandırma sistemleri doğal, mekanik veya hibrit olabilir (ikisinin kombinasyonu).

Binaları havalandırmanın veya soğutmanın iki yolu vardır: aktif veya pasif. Aktif havalandırma / soğutma, mekanik bileşenlerin veya diğer enerji tüketen bileşenlerin (iklimlendirme sistemleri gibi) kullanıldığı sistemleri ifade eder. Pasif havalandırma / soğutma, enerji tüketimi olmayan binaları havalandırmak / soğutmak için kullanılan bir teknoloji veya tasarım özelliğidir (örn. Açılabilir pencerelerle doğal havalandırma).

Pasif soğutma, binaları soğutmak için enerji kullanmayan bir ölçüdür. En az üç kavram içerir:

• Güneş kırma

• Termal kütle

• Havalandırma soğutma

 

 • Doğal Havalandırma

Doğal havalandırma bir binadaki havayı değiştirmek için doğal güçler kullanır. İtici güçler, bölüm 2.5.1'de daha fazla açıklandığı üzere rüzgar ve sıcaklık farklarıdır.

 

Konutlarda hava cepheden sık sık hava alır ve şekilde gösterildiği gibi seçilen odalardan (genellikle mutfak ve banyolar) kanallarından çıkan hava dışarı atlır. Hava beslemesi, cephedeki temiz hava ızgaralarından veya çatı pencerelerinin havalandırma kanatlarından olabilir. Ayrıca cephedeki sızıntılardan da girebilir. Bina boyunca etkili bir hava akışı yolu sağlamak önemlidir.

 

 • Mekanik Havalandırma

Mekanik havalandırma sistemleri, binadaki hava akışını yönlendirmek için elektrikli fanlar kullanır. Mekanik havalandırma, dış hava koşullarından bağımsız olarak sabit bir hava değişim hızı sağlayabilir, ancak elektrik kullanır ve ihtiyaç gün ve yıl boyunca değiştikçe genellikle havalandırma oranını değiştiremez.

Şekilde gösterildiği gibi çeşitli varyasyonlar mevcuttur. Hem beslemesi hem de egzozu olan sistemler, kaybedilecek olan egzoz havasının ısısını geri alan (yeniden kullanan) bir ısı geri kazanım ünitesi ile birleştirilebilir. Enerjinin% 90'ına kadar 'yeniden kullanılabilir' olabilir.

 

Mevcut enerji gereksinimlerini karşılamak için yeni inşa edilmiş evlere mekanik ısı geri kazanımlı havalandırma sağlanacak birçok Kuzey Avrupa ülkesinde standart bir çözüm haline geliyor. Bu ısıtma (kış) mevsimi için enerji verimliliği yüksek bir çözümdür. Ancak, yaz mevsiminde, doğal havalandırma kullanılarak fanların çalışması için elektrik tasarrufu yapılabilir. Doğal havalandırma ile mekanik havalandırma arasında geçiş yapan sistemlere hibrit havalandırma sistemleri denir.

 

Mekanik havalandırma, filtrelerin düzenli olarak değiştirilmesini gerektirir. Kirli filtreler, iç mekan havasını kirleten bir kaynaktır ve iç mekan hava kalitesini düşürür, bu da bina sakinlerinin performansını azaltır ve hasta bina semptomlarının görülme olasılığını arttırır.

 

Hasta bina semptomlarının, iklimlendirilmiş binalarda, doğal olarak havalandırılan binalardan daha sık ortaya çıktığı bulunmuştur . Isı geri kazanımlı bir mekanik havalandırma sistemi, enerjiyi verimli bir şekilde yerine getirebiliyorsa, bina tamamen hava geçirmez olmalıdır. Olmazsa, havalandırmanın önemli bir kısmı, ısı eşanjörünü atlayan sızıntıdan gelecektir. Bu nedenle, ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma, mevcut binalar için daha fazla hava geçirmez olmadıkça, enerji açısından doğru bir çözüm değildir.

 

Mekanik havalandırma sistemleri merkezi veya bölgesel olabilir. Merkezi sistemler, tedarik ve egzoz fanları bulunan bir merkezi üniteye sahiptir; sistemin ısı geri kazanımı varsa, ısı geri kazanım ünitesi merkezi üniteye dahil edilir. Havalandırma kanalları, üniteden evin çoğu odasına kurulur. Merkezi olmayan havalandırma kanalları kullanmaz; bunun yerine, ısı geri kazanımı içerebilecek küçük birimler bir evin ayrı odalarına kurulur. Böyle bir sistem, kanallar için alan gerektirmemesi avantajına sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 • Hibrit Havalandırma

Hibrit havalandırma, doğal ve mekanik havalandırmayı birleştiren bir sistemdir. Hibrit havalandırma, özellikle yerleşim etkisini kolaylaştırmak için çatı pencereleri varsa, yeni konutlar için uygun bir çözümdür. Hibrit havalandırma sistemlerinin çeşitli varyasyonları vardır.

 

Kombine doğal ve mekanik havalandırma

 

Isıtma döneminde mekanik havalandırma, yılın geri kalanında doğal havalandırma kullanılmaktadır. Bu ilke yeni inşa edilen evler için iyi bir enerji performansı sağlar.

 

Fan destekli doğal havalandırma

Bu ilke, doğal itici güçlerin bazı dönemlerde yetersiz kaldığı daha büyük ticari binalarda kullanılır. Bu nedenle yardım için bir fan kullanılır.

 

Baca ve rüzgar destekli mekanik havalandırma

Bu prensip ayrıca, havalandırma sisteminin havayı taşımak için kanallarla tasarlandığı daha büyük ticari binalarda da kullanılır ve doğal itici güçler, hava akımının çoğunu sağlarlar.Fanlar yardım amaçlı kullanılmaktadır.

 

 

Hibrit havalandırma, iç mekan ortamını optimize ederken enerji maliyetlerini düşürür. Belirtildiği gibi, ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma, ısıtma talebini azaltmak ve evin ısıtma için enerji gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için yeni evlerde kullanılır. Ancak, yılın sıcak bölümünde, vantilatörlerin elektrik talebini azaltmak için doğal havalandırma kullanmak daha verimlidir.

 

Ayrıca, açık pencereler, yılın sıcak bölümünde çoğu kullanıcı tarafından beğenilmektedir.

 

Hibrit havalandırma, her iki dünyanın en iyisini bir araya getirir: mekanik ısı geri kazanımlı havalandırma ile iyi kış enerjisi performansı ve doğal havalandırma ile iyi yaz performansı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek: Enerjiden tasarruf etmek için hibrit havalandırma kullanmak

Mekanik ısı geri kazanımlı havalandırma ile karşılaştırıldığında hibrit havalandırma ile ne kadar enerji tasarrufu sağlanabileceğinin bir örneği.

İstanbul, Paris ve Kopenhag'daki tipik evler araştırılıyor. Doğal hava tahliyesi, ısı geri kazanımlı havalandırmayı gereksiz kılacak kadar sıcak olduğunda kullanılır (Foldbjerg et al., 2010).

 

 

 

Paris ve Kopenhag'da doğal havalandırma, yılın% 36-39'unda ısı geri kazanımlı havalandırmadan daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir. İstanbul'da ise bu rakam yılın %55'i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hibrit havalandırma, İstanbul, Paris ve Kopenhag'daki mekanik ısı geri kazanımlı havalandırmadan daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
Yıllık birincil enerji tasarrufu, Paris'teki 3 kWh / m² ile İstanbul'da 5 kWh / m² arasında değişmektedir.