Değişimin en kısa yolu; Muntes!
En iyi kalite ve en uygun fiyat için Muntes'i tercih edin
TEKLİF FORMU

SOĞUTMA SISTEMLERI

 

Günümüzde yaşam standartlarının yükselmesiyle iklimlendirme cihazlarına olan talep artmıştır. Bu durum iklimlendirme sistemlerinin toplam enerji tüketimindeki payını arttırmıştır. Toplam üretilen enerjinin yaklaşık %30’u binalarda tüketilmektedir. Binalarda tüketilen enerjinin ise yaklaşık %70-90’ı ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Muntes Mühendislik olarak ihtiyacınıza en uygun ve en tasarruflu soğutma sistemini sizin için projelendiriyor ve uyguluyoruz.

 

 • Soğuk Sulu Soğutma Sistemleri

Soğutulan ya da ısıtılan su chiller/kazan’dan bir pompa vasıtasıyla basınçlandırılarak su boruları içerisinden soğutma (ya da ısıtma) yapmak üzere ilgili mekanlara gönderilir. Su borularının uygulanması kanallara göre daha basit ve daha düşük maliyetlidir. Dezavantajı ise su kaçaklarında bina konstrüksiyonuna zarar verilebilmesidir. Enerji tasarrufu için boru izolasyonlarının iyi yapılması , pompaların doğru seçilmesi gereklidir.

Fan coil seçiminde, öncelikle seçilen fan coil cihazının mahallin duyulur soğutma kapasitesini, ardından toplam soğutma kapasitesini karşılaması sağlanır, sonuç olarak da ısıtma kapasitesini karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bütün bu değerleri karşılayan fan coil cihazının ses seviyesi kontrol edilmelidir. Fan coil cihazları mahallin içerisinde bulunduklarından dolayı ses seviyeleri çok önemlidir. İnsanların konfor şartlarını bozmayacak düzeyde bir ses seviyesine haiz cihaz seçilmelidir.

Fancoil sistemleri ikiye ayrılmaktadır:

 • 2 Borulu Fancoil Sistemleri

 • 4 Borulu Fancoil Sistemleri

 

 

 

 • Evoparatif Soğutma Sistemleri

 

Evaporatif soğutma sistemlerinin temel prensibi, hava akımı içine verilen suyun zamanla buharlaşmaya başlamasıdır. Buharlaşma sebebiyle ortam havasının duyulur ısısı suyun buharlaşma gizli ısısına dönüşür. Ortam havasının duyulur ısısının azalması nedeniyle havanın kuru termometre sıcaklığı düşer. Bu süre zarfında, dış ortamla herhangi bir ısı alışverişi olmadığı için sistemdeki toplam ısı değişmez, sabit kalır. İşlem, sabit entalpide meydana geldiğinden dolayı adyabatiktir. Buharlaştırmalı soğutma, insanların sıcak ortamlarda kendi rahatını sağlamak amacıyla kullandığı en eski metotlardan biridir. Buharlaşmalı soğutmanın kullanımı antik çağlara kadar dayanır. Antik Mısır’da büyük gözenekli testiler soğutma için kullanılırdı. Bu etkiyi güçlendirmek için, büyük kuş tüyleri testilerin etrafındaki havayı hareket ettirmek için kullanılırdı. Eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar çadırlarının girişine ıslak battaniyeler asıp içeriye esen rüzgarın, suyu buharlaştırması ile mekânlarını soğutuyorlardı. Antik Pers’te saray avluları sürekli nemlendirme yoluyla havayı soğutan su jeti ile soğutulurdu. İtalya, İspanya ve Mısır’daki, kazılar bu önemli iklimlendirme tekniğinin antik çağdaki önemini göstermiştir. Bütün bu uygulamalarda, temel prensip her zaman aynıdır: Su buharlaşır ve ortamı soğutur.

 

 • Absorbsiyonlu Soğutma Sistemleri

 

Absorpsiyonlu soğutma sistemi; buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde soğutucu akışkanın basıncının arttırılması amacıyla kullanılan kompresörün yerine, termal bir mekanizmayla soğutucu akışkanın basıncının arttırılması prensibine dayanmaktadır. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde kullanılan bu mekanizma “termik sıkıştırıcı”olarak adlandırılmaktadır Genel olarak absorbsiyon prensibi, karşılıklı çözünürlüğü olan maddelerin yüksek sıcaklıklarda daha az, düşük sıcaklıklarda ise daha fazla çözünür olmasıdır. Kompresörlü sistemlerde soğutucu akışkan olarak freon gazları kullanılır. Absorbsiyonlu sistemlerde ise iki akışkan çiftinden oluşan solüsyon, lityum bromür+su ve amonyak+su solüsyonları kullanılır. Bunlardan biri lityum bromür-su çifti, lityum bromür absorban, su ise soğutucudur. Diğeri ise suamonyak çifti, su absorban amonyak soğutucudur. Absorpsiyonlu soğutmada absorban sıvı, diğer madde (soğutucu akışkan) ise absorbe edildiğinde gaz fazındadır. Karışımdaki absorban oranı yüksek soğutucu oranı düşük ise konsantre veya kuvvetli eriyik, absorban oranı düşük soğutucu oranı yüksek ise zayıf eriyik olarak adlandırılır.

Absorpsiyonlu Soğutma sistemin Özellikleri:

 

A- Üstünlükleri

 • Minimum elektrik enerjisine ihtiyaç duyar.
 • Küçük kapasiteli olanlar pompasızdır. Sesssizdirler. Otel ve ofislerde kullanılmaktadır.
 • Kompresör yoktur. Isıl sıkıştırma mevcuttur.
 • Arıza riski düşük, bakım masrafı azdır.
 • Çevre dostudur. CFC kullanılmaz.
 • Değişken soğutma yükleirnde tam yükteki gibi verimlidir.
 • Güneş, Jeotermal, atık ısı gibi kaynaklar kullanıldığında ekonomiktir.

 

B- Eksiklikleri

 • Performans katsayıları düşüktür. 
 • Fiziksel olarak fazla yer kaplarlar.
 • İlk yatırım maliyeti yüksektir.
 • LiBr-Su çiftinde kristalizasyon problemi vardır.
 • Düşük vakum basıncı problem oluşturmaktadır.

 

 • Klima Sistemleri

VRV Sistemler

Tek bir dış üniteye(veya dış ünite grubuna) tek bir bakır boru hattı ile bağlanan çok sayıda farklı iç ünite modeli ile ısıtma ve/veya soğutma yaparak istenilen iklim koşullarını gelişmiş bireysel veya merkezi kontrol sistemleri ile yüksek verimde sağlayan sistemlerdir.

 • Mini-VRV Sistemler

 

Mini VRF Klima sistemi, estetik görünüm ve sessiz çalışmanın ön planda tutulduğu, mağaza, ofis, otel ve büyük binalar gibi farklı ticari mekanlarda, konut ve villalarda en iyi performansı sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Mini VRF Klima sistemi küçük boyutları sayesinde her alana kolayca monte edilebilir.

 

 

Kullanım Alanları

• Lüks konutlar / Yüksek yapı konut projeleri

• Her bir kullanıcı için ayrı dış ünite (enerji paylaşımı)

• Kolay montaj ve servis

• Enerji verimliliği

• Küçük ünite

• Düşük ses seviyesi

 

 

 

 

 • Split Klima Sistemleri

 

Bir iç ve bir dış veya bir dış birçok iç üniteden oluşan bu klimalar oldukça düşük ses seviyesinde çalışırlar. İç ünitelerle dış ünite arasında bakır boru, elektrik kablosu, drenaj hortumu, izole ve bandajdan oluşan bağlantının olması gerekir. Montaj uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Duvar tipi split klimaların 7000 Btu/h ile 30000 Btu/h kapasiteler arasında değişik modelleri vardır. Konutlarda da problemsiz olarak kullanılabilmektedirler.

 

 

 

 

 

 

 

 • Multi Split Klima Sistemleri

 

Multi split klimalar ise tek bir dış üniteye bağlı, birden fazla split sistemdir. İç ünitelerin tamamı tek bir dış üniteye bağlanır. Bu sayede dış ünitelerin oluşturacağı alan sıkıntısı ve görüntü kirliliği engellenmiş olur. Split klimalarda olduğu gibi multi split klima modellerinde de duvar tipi, kaset tipi, kanallı tip klima, yer-tavan tipi gibi farklı iç ünite seçenekleri mevcuttur. Bir dış üniteye 8 adet iç ünitenin bağlanabilmesini sağlayan multi split klima modelleri mekanlarda mükemmel bir iklimlendirme deneyimi yaşatmaktadır.

 

 

 

 

 

 • Paket Tipi Klima Sistemleri

 

Paket klimalar ısıtma, soğutma ve taze hava ihtiyaçlarını tek bir cihaz olarak karşılayabilmeleri nedeni ile tercih edilmektedirler. Çok yönlü ve verimli olmaları, dış ortamda kullanılabilmeleri tercih edilmelerindeki en önemli sebeplerdendir. 

Paket klima çözümleri, tek hacimli konfor kliması uygulaması yapılacak olan binalar için en iyi şekilde fiyat-performans dengesi sağlanmış paket çözümdür.

Pakt klima cihazları orta ve büyük ölçekteki hacimlerin konfor şartlandırması için kullanılan ekonomik iklimlendirme cihazlarıdır. Ayrıca günümüz teknolojisinde çatı tipi klima cihazları sadece soğutma, ısı pompası (ısıtma-soğutma), havalandırma ve ilave ısıtıcı çözümleri (gazlı, elektrikli, sulu ısıtıcılı) sunabilmektedir.

Paket klima cihazları opsiyonel özellikleri sayesinde, tasarrufun ön plana çıktığı günümüz koşullarında, yüksek verimli ve düşük işletme maliyetli çalışmaya olanak sağlamaktadırlar.

Paket klima cihazları teknolojileri ve kompakt dizaynları sayesinde tak-çalıştır mantığında uygulamaya yönelik kullanılma en uygun cihazlar olarak seçilmektedirler.

Paket klima cihazları günümüzde hipermarketler, iş ve alışveriş merkezleri, kompleks binalar (otel-residence-avm vb.), havaalanları, sinema salonları, tiyatro salonları, gösteri merkezleri, kongre merkezleri, sosyal tesisler, otel toplantı salonları, sokak mağazaları, eğitim kurumları, spor salonları, lojistik merkezleri, antrepolar, depolar vb. alanlar ile endüstriyel amaçlı olarak fabrikalarda kullanılmaktadırlar.