Değişimin en kısa yolu; Muntes!
En iyi kalite ve en uygun fiyat için Muntes'i tercih edin
TEKLİF FORMU

SIHHI TESISAT

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve gri su sistemleri konularını içerir.Muntes Mühendislik olarak tüm bu alanlarda en güncel malzemeler ve en yeni tekniklerle hizmet vermekteyiz.

 

Sıhhi tesisat boruları döşenirken erişilebilirlik ön plandadır çünkü zamanla kullanıma bağlı olarak arızalarla karşılaşılması durumunda onarılması ve değiştirilmesi için borulara kolayca erişmek önemlidir. Borular döşenirken, özellikle açıkta bulunan boruların işlevini yerine getirmesinin yanında sistemin görselliği de önem taşır. Kullanılan boruların donmasını önlemek için boruların izole edilmesi aranan diğer hususlardandır.

 

Su hızının yüksek olması ya da aniden açılıp kapanması tesisatta basınç dengesizliği yaparak diğer tesisat elemanlarına zorlama veya gürültü çıkararak rahatsızlık yaratabilir. Suda bulunan havanın kolaylıkla dışarı atılabilmesi için eğim sayaçtan yukarı doğru olmalıdır.

 

Açıkta duran boruları duvara sabitlemek için askılar ve kelepçeler kullanılır. Bu askı ve kelepçeler borulara uygun boyutlarda ve uygun malzemeden yapılmış olmalıdır. Zamanla boruların zarar görmemesi için borular macun veya köpük gibi yumuşak malzemelerle doldurulmalıdır.

 

 

 

Atık su tesisatı montaj işlemleri, bina içinde yaşayanların sağlıklarını da doğrudan etkiler. Binanın ömrü, bina içi atık su tesisatının sağlıklı yapılmasıyla da ilgilidir. Bina içi atık su tesisatı belli kurallara göre yapılır. Aşağıda atık su tesisatı montaj kuralları sıralanmıştır. Buna göre;

– Kat borularının mümkün olduğu kadar kısa olmasına,
– Boruların suyun akışını kolaylaştıracak şekilde eklenmesine,
– Düşeyden yataya geçen boru tesisatı noktalarında, yay dirsek veya iki açık dirsek kullanılmasına,
– Alt kata döşenen ana boruların bina dışına en kısa yoldan çıkarılmasına,
– Her kolonun erişilebilecek en alt noktasına bir temizleme kapağı konulmasına,
– Yatay borularda eğimin % 2 verilmesine,
– Zemin üzerinde döşenen boru alt ve yanlarının ince kumla beslenerek sert cisimlerden korunmasına,
– Her kolonun mutlaka çapı değişmeden çatı üzerine kadar çıkarılmasına, üzerine havalık borusu ve şapkası takılmasına,
– Atık su boru ağızlarının döşeme ve duvara bağlanacak tesisat uç malzemesinin cins ve özelliğine göre uygun ölçülerde bırakılmasına,
– Atık su ağızlarının içine pislik, harç vb. maddelerin gitmesini önlemek için iyi bir şekilde geçici olarak kapatılmasına,
– Atık su tesisatında kullanılan PVC boruların, birbirine eklenmesinde mutlaka uygun boru contaları kullanılmalı ve iyi bir sızdırmazlık sağlanmasına dikkat edilmelidir.
– Ayrıca atık su tesisatı uç malzemelerinin montajı da sağlıklı tesisat açısından önemlidir. Her uç malzemesinin kendine özgü montaj kuralları vardır. Aşağıda her uç malzemesinde ortak olan vitrifiye montaj kuralları verilmiştir.

 

 

 

Gri su sistemi, banyonuzdaki lavabolardan, duşlardan, küvetlerden ve çamaşır makinelerinden alınan suların bahçe sulama sistemlerinde kullanılmasına verilen addır.. Tuvaletten veya yıkama bezinden dışkıyla temas eden su kesinlikle kullanılmaz. Uygulanması için bahsedilen atık sular ayrı bi borulamayla depolanmalıdır.Gri su, kir, yiyecek, yağ, saç ve bazı ev temizlik ürünleri izleri içerebilir. Gri su “kirli” görünebilirken, bir bahçede güvenli ve hatta faydalı bir sulama suyu kaynağıdır. Gri suyun nehirlere, göllere veya haliçlere bırakılması durumunda, besin maddelerinin kirletici maddeler haline geldiğini ancak bitkilere değerli gübre olduklarını unutmayın. Su tasarrufu sağlamanın faydalarının yanı sıra, gri suların tekrar kullanılması kanalizasyon veya septik sistemden uzak kalmasını sağlayarak, yerel su kütlelerini kirletme olasılığını azaltır. Sulama için gri suyun tekrar kullanılması, şehir sakinlerini ve arka bahçelerimizi doğal su döngüsüne yeniden bağlar.