Değişimin en kısa yolu; Muntes!
En iyi kalite ve en uygun fiyat için Muntes'i tercih edin
TEKLİF FORMU

YANGIN TESISATI

Konut ve endüstriyel alanlarda yangın söndürme faaliyetleri yürüten Muntes, NFPA / TSE standartlarına göre kaliteli bir hizmet sunar. Yangın söndürme tesisatı kapsamında yapılan tüm çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülür. Yangın sprinkler tesisatı, su sisi söndürme sistemleri, sulu sprinkler tesisatı, yangın dolabı tesisatı ve ön tepkimeli sprinkler tesisatı gibi çeşitli hizmetleri de kapsayan sistemde tüm uygulamalar sorunsuz bir şekilde yapılır.

 

Olası bir yangın anında kişisel müdahaleleri en aza indiren yangın tesisatı, bilinçsiz söndürme çalışmalarının önüne geçilmesine katkıda bulunur. Can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi adına yangın tesisatı hizmetlerinden faydalanmak son derece önemlidir. Beklenmedik anlarda meydana gelen yangın durumlarında, bu sistemler sayesinde mekan ve mekanın içerisinde yer alanlar korunabilir.

 

YANGIN TESİSATI BİLİNMESİ GEREKENLER

 

•Yanma olayı, ısı, oksijen ve yanıcı maddelerden oluşan üç faktörün bir arada olmasıyla meydana gelir.

 

•Yanma olayı için ısının 260 - 400 C’ den, oksijenin ise  % 15' den fazla olması şarttır.

 

•Yangının sönmesi için de bu üç faktörden birinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

 

 

YANGIN STANDARTLARI VE YÖNETMELİKLERİ

 

 • İSTANBUL BELEDİYESİ YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ – 1992

 

 • BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK – 2002

 

 • TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ – 2007

 

 • TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ- 2009
 • TS EN 12845 STANDARDI
 • TS EN 12259 STANDARDI
 • TS ISO 14520 STANDARTI
 • NFPA (13-14-20) STANDARTI

 

Sprinkler Uygulanması Gereken Alanlar

 • Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün yapılar,
 • Yapı yüksekliği 51.50 m’yi veya 17 katı geçen konutlarda,
 • Toplam alanı 600 m2 den büyük kapalı otoparklarda,
 • Birden fazla katlı  bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,
 • Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret, eğlence ve toplanma yerlerinde,
 • Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda.

 

YANGIN TEHLİKE SINIFLARI

 

Tehlike Sınıfının Belirlenmesi  

Sprinkler tasarımına başlamadan önce, tasarım yapılacak mahalin tehlike sınıfı belirlenmelidir. Otomatik sprinkler sistemi ile korunacak alan ve binalar düşük, orta ve yüksek tehlike olarak sınıflandırılır. Eğer aynı bina veya alanda birden fazla tehlike sınıfı varsa en yüksek tehlikeye sahip olan sınıfa göre çözülür.

 

Düşük Tehlike Sınıfı

 

Düşük yangın yüküne sahip, düşük yanabilirliği olan ve yangın dayanımı en az 30 dk olan 126 m2’den büyük bölümü olmayan mahalleri kapsar.

 

 

Orta Tehlike Sınıfı

 

Orta yangın yüküne ve orta yanabilirliğe sahip olan ve yanabilen malzemelerin işlendiği veya üretildiği mahalleri kapsar. Orta tehlike sınıfı alanlar 4 alt gruba ayrılır.

1. (a) OT4 sınıfına giren mahallerde yer alan depolama alanları, Yüksek Tehlike Depolama Sınıfına göre belirlenmelidir.

2. (b) OT1 ve OT2 mahalleri içinde boyama ve benzeri yangın yükü içeren alanlar bulunuyorsa, OT3 sınıfı olarak değerlendirilmelidir.

3. (c) OT1-2-3 olarak sınıflandırılan alanlarda aşağıdaki koşullar sağlandığında depolama yapılabilir.            - Odanın tümünde en az OT3 olarak tasarım yapılmalıdır.           

- Maksimum depolama yükseklikleri belirtilen değerlerin üzerinde olmamalıdır. Bu değerlerde OT3’e göre tasarım yapılmalıdır.          

 - Etrafında 2,4 m’den az olmayan aralıkların olduğu her bir blok için, maksimum depolama alanı 50 m2 olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Tehlike Sınıfı

Yüksek tehlikeli işlem, yüksek yangın yükü ve yüksek yanabilirliğe sahip ve hızla yayılma veya yoğun yangın şeklinde gelişme gösterebilen malzemelerin bulunduğu mahalleri kapsar. Yüksek tehlike sınıfı, işlem 4 alt gruba ayrılır. Yüksek Tehlike Sınıfı İşlem Grup 4 mahallerde, genellikle baskın sistemlerle koruma sağlanır.